Seminar om Tinglev-banen

Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 14:00 til 18:00

 

Tinglev-banens nødvendighed og fremtid

Seminaret om Tinglev-banen er kommet i stand som en naturlig forlængelse af det hidtidige arbejde som Styregruppen STTS har udført for sikre en fremtidig anvendelse af Tinglev-banen.

Fra efteråret 2014 og frem til mindst 2030 vil være store kapacitetsproblemer og logistiske udfordringer i forbindelse med de omfattende bro- og motorvejsarbejder på den tyske motorvej A7, herunder omfattende trafikproblemer i Hamburg i forbindelse med at få gods frem til havnen og godsterminalen.

Disse problemer har ikke kun konsekvenser for de af Tønder kommunes virksomheder, som har import/eksport via A7 og Hamborg, det påvirker alle virksomheder, der har grænseoverskridende godstransport. Lokalt for virksomheder i Tønder/Sydvestjylland - som for en stor del af godsets vedkommende er just-in-time transporter, betyder disse flaskehalsproblemer en stærkt forøget risiko for stigende omkostninger for virksomhederne, uregelmæssigheder i transporterne og dermed stor potentiel risiko for negativ påvirkning af en løbende og uforstyrret produktion, hvilket igen i yderste konsekvens kan påvirke dele af beskæftigelsen.

En reaktivering af jernbanen mellem Tønder og Tinglev vil ikke alene være en løsning af mange af de aktuelle udfordringer, men vil også bidrage til en styrket infrastruktur, som vil gavne hele grænseregionen og åbne for nye tiltag, der styrker nye vækstfremmende tiltag.
 

                             • • • •  Program  • • • •

Velkomst:    Laurids Rudebeck, borgmester, Tønder Kommune

 

Ordstyrer:    Per Husmann (Business Kompagniet ) direktør

 

Oplægsholdere:

 • Søren Rødgaard Henriksen (Styregruppen STTS) projektleder

 • Jesper Steenholdt (Hartmann, Tønder) logistik ansvarlig

 • Henrik Thykjær (Aabenraa Havn) direktør

 • Sven Hansen (TX Logistik, Padborg) direktør

 • Martha Vrist (Midtjyske Jernbaner) direktør

 • Uffe Palludan (Palludan Fremtidsforskning) direktør

 • Kim Beier (Styregruppen STTS) koordinator, øst

 • Tønder Erhvervsråd
   

 • Debat på baggrund af oplæg

 

Seminaret afholdes:

Kredshuset, Jomfrustien 2, 1. sal: Tønder Amt Rådssal, Tønder

 

Bygningen er beliggende ret over for Rådhuset i Tønder

 

 
     
 

Kontakt:  STTS  *  Postboks 45  *  6270 Tønder  *   tlf.: 2031 9697  *  fax.: 3514 2814  *  mail: stts@stts.dk 

        Facebook:   www.facebook.com/STTS.DK